logo

Nahosemenné rostliny

I. - úvodní informace
Název:
Nahosemenné rostliny
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s charakteristikou nahosemenných rostlin [žák charakterizuje nahosemenné rostliny]
  • naučit žáky poznat naše nejznámnější jehličnaté stromy podle charakteristických znaků [žák rozpozná podle typických znaků naše nejznámnější jehličnany]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se základními anglickými pojmy souvisejícími s nahosemennými rostlinami [žák přiřazuje anglické názvy k českým pojmům a k obrázkům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, poslech, interaktivní tabule, práce s obrázky
Učební pomůcky:
interaktivní tabule, interaktivní sešit z přílohy s obrázky, dle možností ukázky větviček jehličnanů

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručný nástin obsahu hodiny
Hlavní část
Seznámení s pojmem nahosemenná rostlina.
Představení našich nejběžnějších jehličnanů.
Využití interaktivního sešitu z přílohy. V sešitu jsou anglická slovíčka nazvučená, přiřazená k českým pojmům. Na základě poslechu žáci vytvářejí dvojice, anglický a český výraz. Anglická slovíčka si procvičují při poznávání jehličnanů podle obrázků jehličí, větviček se šiškami.
V průběhu výuky zapíše učitel nováh slovíčka na tabuli.
Žáci zapisují nové učivo včetně nových slovíček v AJ do sešitu.
Závěr
Zopakování učiva s užitím anglických slovíček, zopakování nových slovíček tvořením dvojic výrazů (poslední strana interaktivního sešitu).

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
dřevowood ikona zvuk
měkké dřevosoftwood ikona zvuk
borovicea pine tree ikona zvuk
jedlefir tree ikona zvuk
jehliceneedles ikona zvuk
modřínlarch ikona zvuk
šiškacone ikona zvuk
nahosemenné rostlinygymnosperms ikona zvuk