logo

Květ

I. - úvodní informace
Název:
Květ
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s funkcí a stavbou květu [žák vysvětlí funkci květu]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se základními anglickými pojmy souvisejícími se stavbou květu [Žák popíše obrázek znázorňující stavbu květu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, poslech, interaktivní tabule, práce s obrázky
Učební pomůcky:
interaktivní tabule, obrázky, učebnice, sešit

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručný nástin obsahu hodiny
Hlavní část
Seznámení s funkcí a stavbou květu v češtině. Výklad procesu opylení a oplození rostlin.
V průběhu hodiny využití interaktivní tabule s předváděcím sešitem, pomocí něhož si žáci upevní české pojmy související s květem a k nim si přiřadí pojmy anglické. Na stranách interaktivního sešitu jsou jednotlivé aktivity pro žáky popsány (např. v sešitě jsou anglický namluvená slovíčka přiřazena k českým pojmům a obrázkům částí květu, po kliknutí na obrázek či české slovo se ozve anglické slovíčko, jehož příslušný anglický zápis žáci vyberou z nabízených zápisů a ještě si k nim přiřadí český význam).Takto vytvořené dvojice si zapíší do sešitu.
Závěr
Shrnutí, popis obrázku květu v českém i anglickém jazyce.

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
tyčinka, tyčinky (květu)a stamen, stamina ikona zvuk
opylení větremwind pollination ikona zvuk
opylení hmyzeminsect pollination ikona zvuk
opylení včelamibee pollination ikona zvuk
pylové zrnkopollen grain ikona zvuk
opylovatpollinate ikona zvuk
květflower, blossom ikona zvuk
pestíkpistil ikona zvuk
kalich a korunacorolla and sepal ikona zvuk
okvětíperianth ikona zvuk
prašníkanther ikona zvuk
čnělkastyle ikona zvuk
semeníkovary ikona zvuk
pylpollen ikona zvuk
bliznastigma ikona zvuk