logo

List

I. - úvodní informace
Název:
List
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s funkcí a stavbou listu [žák vysvětlí funkci a popíše stavbu listu]
  • seznámit s typy listů, postavením listů na stonku, klasifikací tvarů a okrajů listů [žák rozdělí listy podle stavby, postavení na stonku, tvaru a okraje]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se základními anglickými pojmy souvisejícími s listem [žák přiřazuje anglické názvy k českým pojmům a k obrázkům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, slovíčka na tabuli a do sešitu, využití interaktivní tabule
Učební pomůcky:
učebnice,interaktivní tabule - obrázky listu, obrázek klasifikace listů podle tvarů, okrajů, postavení na stonku

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručný nástin obsahu hodiny
Hlavní část
Seznámení s funkcí, stavbou a přeměnami listu v češtině. Ukázky postavení listů na stonku, různé tvary listů, okrajů listů.
V průběhu hodiny využití interaktivní tabule s předváděcím sešitem, pomocí něhož si žáci upevní české pojmy související s listem a k nim si přiřadí pojmy anglické. Na stranách interaktivního sešitu jsou jednotlivé aktivity pro žáky popsány (např. v sešitě jsou anglicky ozvučené české výrazy, po kliknutí na české slovíčko se ozve anglický výraz, jehož příslušný anglický zápis žáci vyberou z nabízených zápisů a vytvoří dvojice). Nové anglické výrazy pak zapíší do sešitu.
V průběhu výuky zápis nových slovíček na tabuli.
Zápis učiva do sešitu se záznamem nových slovíček v AJ.
Závěr
Zopakování, společné doplňování českých pojmů k anglickým na poslední straně interaktivního sešitu.

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
fotosyntézaphotosynthesis ikona zvuk
listleaf ikona zvuk
jednoduchésimple ikona zvuk
Kořen, stonek a list jsou vegetativní orgány rostliny.Root, stalk and leaf are vegetative organs of the plant. ikona zvuk
list složený, listy složenéa compound leaf, compound leaves ikona zvuk
stavba listustructure of the leaf ikona zvuk
čepel(leaf) blade ikona zvuk
řapíkleafstalk ikona zvuk
žilnatinanervation ikona zvuk
Hlavní funkcí listu je fotosyntéza.the main fucntion of the leaf is photosynthesis ikona zvuk