logo

Botanika -úvod

I. - úvodní informace
Název:
Botanika -úvod
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat znalosti žáků o botanice získané v nižších ročnících [žák charakterizuje vědní obor botanika]
  • připomenout význam rostlin z hlediska fotosyntézy, tvorby energetických vazeb v cukrech [žák chápe základní projevy života, tok energie v přírodě, uhlíkový cyklus]
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit žáky nejdůležitější botanické pojmy [žák pojmenuje základní rostlinné orgány]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, poslech, interaktivní tabule, práce s obrázky
Učební pomůcky:
obrázek rostliny, kartičky s názvy rostlinných orgánů

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručné seznámení s obsahem hodiny (česky)
Hlavní část

Žáci si v úvodu hodiny zopakují stavbu rostliny, funkci rostlin v přírodě, v potravním řetězci. Připomenou si důležitost fotosyntézy v souvislosti s tvorbou organických látek - schema na interaktivní tabuli. Na základě vědomostí získaných v nižších ročnících se snaží žáci vysvětlit vzájemnou propojenost Slunce, rostlin, vysvětlit pojem fotosyntéza a dýchání.
Učí se chápat jednotlivé zákonitosti v přírodě a snaží se je spojovat do souvislostí.
V průběhu výkladu jsou seznamováni s nečastějšími anglickými výrazy souvisejícími s daným tématem.
Dvojice výrazů (anglický a český) vytvářejí na základě poslechu, poté si je zapisují do sešitu
Závěr
Procvičení nové slovní zásoby popisem obrázku (česky) a přiřazováním anglickách názvů k názvům českým. Kartičky nalepují žáci do schématu na tabuli, popř. vytisknuté schéma anglicky popisují.
Shrnutí, závěr hodiny.

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
oxid uhličitýcarbon dioxide ikona zvuk
fotosyntézaphotosynthesis ikona zvuk
plod, plody (rostlinný orgán obsahující semena)a fruit, fruits ikona zvuk
orgányorgans ikona zvuk
živočich, živočichovéan animal, animals ikona zvuk
kyslíkoxygen ikona zvuk
energieenergy ikona zvuk
listleaf ikona zvuk
stonekstalk ikona zvuk
neústrojné látkyanorganic matters ikona zvuk
rostlina, rostlinya plant, plants ikona zvuk
dýcháníbreathing ikona zvuk
vodawater ikona zvuk
semeno, semenaa seed, seeds ikona zvuk
cukr, cukrysugar, sugars ikona zvuk
glukóza (hroznový cukr)glucose ikona zvuk poznamka