logo

Kostra člověka

I. - úvodní informace
Název:
Kostra člověka
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se stavbou jednotlivých částí lidské kostry [žák pojmenuje kosti lebky, páteře, hrudníku a končetin]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se základními pojmy souvisejícími se stavbou jednotlivých částí lidské kostry [žák zvládne vyluštění křížovky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, slovíčka na tabuli a do sešitu,
  • práce s interaktivní tabulí
Učební pomůcky:
interaktivní tabule Activboard, křížovka

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručné seznámení s obsahem hodiny
Hlavní část
Zopakování stavby a funkce kostry.
Seznámení žáků se stavbou jednotlivých částí lidské kostry, s druhy a názvy kostí tvořících lebku, páteř, hrudník, končetiny. Žáci jsou poučeni o nejběžnějších poraněních opěrné soustavy a o jejich ošetření.
V průběhu výuky je využit interaktivní sešit s obrázky a pojmy (českými a anglickými).
Anglické výrazy si žáci osvojují při práci s interaktivní tabulí, kde jsou k obrázkům přiřazeny pojmy namluvené v angličtině. Po kliknutí na obrázek (případně české slovo) se ozve anglický výraz. Na základě poslechu a napsaného anglického a českého výrazu vytvářejí příslušné dvojice (český + anglický výraz) a řadí je k jednotlivým obrázkům. Poté si dvojice zapisují do sešitu.
Závěr
Procvičení nové slovní zásoby vyluštěním křížovky.
Shrnutí, závěr hodiny.

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
dlouhé kostilong bones ikona zvuk
kostra člověkaa human skeleton ikona zvuk
krátké kostishort bones ikona zvuk
ploché kostiflat bones ikona zvuk
hrudní koststernum, breastbone ikona zvuk
chrupavkacartilage ikona zvuk
předloktíforearm ikona zvuk
pánevpelvis ikona zvuk
žebraribs ikona zvuk
páteřspine ikona zvuk
dolní končetina, dolní končetinya lower limb, lower limbs ikona zvuk
klíční kosta collar bone ikona zvuk
lopatkashoulder blade ikona zvuk
horní končetina, horní končetinyan upper limb, upper limbs ikona zvuk
chodidlofoot ikona zvuk