logo

Stolování

I. - úvodní informace
Název:
Stolování
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Umět připravit stůl k běžnému stolování [Žáci zvládnou nachystat prostírání, talíře, příbory - vše na správné místo]
  • Udržovat čistotu a hygienu při práci []
Jazykové cíle a ověření:
  • Reagovat na anglické pokyny a výrazy [Správná reakce žáků na dané anglické výrazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Motivace knihou - obrázky, jaké je možné stolování
  • Návrhy učitelky, návrhy žáků
  • Skupinová práce žáků
Učební pomůcky:
prostírání, příbory, sklenice, talíře, ubrousky atd.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v českém i anglickém jazyce
Organizační záležitosti
Seznámení s činností a cílem hodiny
Hlavní část
Během hlavní části si žáci dělají návrhy možností přípravy stolu - po celou dobu učitelka využívá anglické slovní zásoby, nejdříve i v českém jazyce, pak už jen v angličtině. Každá skupina má za úkol nazdobit svůj stůj na téma, které si sami vymyslí. Při tom však musí zachovat základní pravidla stolování. Žáci mají možnost přijít poradit se v průběhu své činnosti za svým učitelem.
Při skupinové práci je možné zjistit, zda anglickým pojmům žáci rozumí, či ne.
Závěr
Vyhodnocení nejlepší skupiny, zopakování anglických pojmů, závěr hodiny, úklid, rozloučení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
stůl, stolya table, tables
přinéstbring
odnéstcarry away
cowhat
jakhow
kolikhow much / how many poznamka
příborcutlery
talířa plate
sklenicea glass
prostíráníplace mats