logo

Zimní zdobení oken

I. - úvodní informace
Název:
Zimní zdobení oken
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Znát výhody a nevýhody materiálů [Zvládnutí složitější vystřihovánky]
  • Používat vhodné pomůcky ke složitějším úkonům []
Jazykové cíle a ověření:
  • Umět reagovat na některé anglické pokyny [Žáci dokázali reagovat na anglické pokyny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Ukázková práce učitele
  • Výroba šablon
  • Samostatná práce žáků
Učební pomůcky:
tvrdý papír, manikůrní nůžky, tužka

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, česky.
Organizační zaáležitosti
Seznámení s průběhem hodiny - ukázka výrobku, výroba šablon.
Hlavní část
Před vlastní pracovní činností žáky seznámím s mluvenou i psanou formou nových anglických pokynů. Mají možnost je pak během vyučování ještě několikrát slyšet a na štítcích mají tyto anglické a české fráze napsané. Žáci vystřihují podle šablon složitější dekorace na výzdobu oken. Přitom jeden druhému pomáhá a radí, hodnotí si navzájem práci.
Závěr
Spolu s nahrávkou zopakujeme pokyny v anglickém i českém jazyce.
Úklid třídy, závěr hodiny - zhodnocení vlastní práce a práce ostatních, rozloučení, odchod ze třídy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Dávej pozor!Pay attention!
Stříhám papír.I am cutting the paper.
Ukliď svoje místo.Tidy up your place.
Požádej o pomoc.Ask for help.
Pomáhejte si.Help each other.
Poraďte si.Advise each other.
Učte se od sebe.Learn from each other. poznamka