logo

Příprava jednoduchého pokrmu

I. - úvodní informace
Název:
Příprava jednoduchého pokrmu
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Marek Studnař
Věková skupina:
Od: 11 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Ukázka práce v kuchyni [Ochutnávka pokrmu]
  • Naučit zvládat zákl. kuch. dovednosti [Zhodnocení]
  • Uvařit jednoduché jídlo []
Jazykové cíle a ověření:
  • Anglický a český pozdrav [Užívání slov v hodině]
  • Seznámit se slovíčky []
  • Používat vhodná zákl. slovíčka []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Společná práce pod vedením učitele
  • Demonstrace
  • Motivace
Učební pomůcky:
Zařízení šk. kuchně
Kuchařka pro nejmenší
Spojovačka ( Google)

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Motivace- povídání o jídle a o vaření
Jamie Olivier-ukázka
Hlavní část
Práce pod vedením učitele
Samostatná práce žáků
Závěr
Společná konzumace a zhodnocení, Spojovačka s obrázky
Angl.rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Umyj nádobí.Wash the dishes.
Utři nádobí.Dry the dishes.
Ukliď nádobí.Tidy the dishes.
Na polévku potřebujeme vodu, brambory, mrkev, petržel, cibuli, sůl a koření.For the soup we need water, potatoes, carrots, parsley, onion, salt and seasoning.
Nakrájej brambory.Cut the potatoes.
Nakrájej cibuli.Chop up the onion.
Nakrájej mrkev.Chop up the carrot.
Nakrájej petržel.Chop up the parsley.
Napiš si recept.Write down the recipe.
Neřízni se.Don't cut yourself. poznamka
Obleč si zástěru.Put the apron on.
Učíme se vařit.We are learning to cook.
vaření jídlaCooking the meal.
tukylipids
Dobrou chuť!Enjoy your meal.
Ať vám chutná!Enjoy your meal.
Zástěra je krásná.The apron is beautiful.
tukfat
rostlinné tukyvegetable fats
živočišné tukyanimal fats