logo

Pěstitelské práce - úprava záhonu

I. - úvodní informace
Název:
Pěstitelské práce - úprava záhonu
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Marek Studnař
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Malá teorie péče o záhon []
  • Ukázka práce []
  • Samotná práce žáka []
Jazykové cíle a ověření:
  • Anglický pozdrav [Závěrečné přiřazování kartiček]
  • Seznámení se zákl. slovíčky- nová sl. zásoba []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Krátký výklad s ukázkou
  • Samostatná práce žáka
  • Přiřazení anglických ekvivalentů
Učební pomůcky:
Školní pozemek
Prac. nářadí
Kartičky s názvy

Popis hodiny
Úvod
Pozdravení
Motivace, hra
Hlavní část
Ukázka práce
Vysvětlení významu prováděné práce
Samostatná práce
Závěr
Zhodnocení a závěr, Práce s kartičkami

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
motykahoe
polefield
hrabat listírake leaves
hrabat trávurake grass
nové hráběa new rake
Podej mi hrábě.Pass me the rake.
Polož hrábě.Put down the rake.
Přines hrábě.Bring the rake.
staré hráběan old rake
Žáci hrabou.The pupils are raking.
Děti hrabou.Children are raking.
Učitelé hrabou.Teachers are raking.
Jdeme na školní zahradu.We are going to the school garden.
práce na zahraděgardening