logo

Korálky z hlíny

I. - úvodní informace
Název:
Korálky z hlíny
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 16
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Umět pracovat podle daného postupu [Žákům se práce zdařila, je vidět, že s hlínou nepracovali poprvé, postup práce zvládli]
  • Být motivován k soustavné a dokonalé práci []
Jazykové cíle a ověření:
  • Zvýšit u žáků znalost slov a slovních spojení, týkajících se tématu hodiny [Na většinu anglických výrazů dokázali žáci s pomocí učitele zareagovat]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Motivační chvilka - rozhovor o maminkách
  • Vysvětlení postupu práce
  • Samostatná práce žáků
Učební pomůcky:
keramická hlína, nožíky, ubrusy, podložky, tiskátka, jehly, špejle

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav - anglicky, česky
Prezence
Seznámení s činností, motivace
Hlavní část
Nejdříve učitel ukáže žákům činnost- výrobu korálků, kterou po nich vyžaduje. Po té jim ukáže na papírových kartách pojmy a pokyny v angličtině, které žáci budou během vyučování spolu s učitelem používat. Př."pracujeme s hlínou - we are working with clay...". Jakmile si žáci vyrobí korálky s dírkami různých tvarů, hned je pomalují růzými barvami engobou do kožovitého stavu hlíny. Poté dají své výrobky na sušení.
Závěr
Na zopakování pojmů v anglickém i českém jazyce učitel využije notebooku, kde žáci uslyší výrazy i ve správné zvukové podobě.
V závěru hodiny si žáci navzájem zhodnotí svá dílka, uklidí pomůcky a třídu a rozejdou se.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
uválet válečekroll a roll
válečekroller
krychlecube
malovatpaint
malýsmall
korálky pro maminkubeads for mum
Pracujeme s hlínou. (právě teď)We are working with clay.
Modelujeme korálky pro maminky. (právě teď)We are moulding beads for mums.
Pálíme korálky. (právě teď)We are baking the beads.
engobaengobe
kulička, kuličkyball, balls