logo

Jarní věneček

I. - úvodní informace
Název:
Jarní věneček
Předmět:
Pracovní vyučování
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Poznat další druhy materiálů, ze kterých se dá tvořit [S pomocí učitele se všem dílko povedlo přivést do zdárného konce]
  • Umět zacházet s některými vybranými nástroji potřebnými k práci []
Jazykové cíle a ověření:
  • Obohatit žáky o něktará slova a slovní spojení [Při hře si žáci procvičili všechna nová anglická slovíčka]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Motivace - ukázka věnečku
  • Ukázka práce učitele
  • Vlastní samostatná práce žáků
Učební pomůcky:
březové proutí, drátek, mašličky, lýko, lepicí pistole, lepidlo,nůžky, keramické dekorace, atd.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav - anglicky, česky
Prezence
Seznámení s činností v průběhu hodiny
Hlavní část
Po motivačním úvodu se mají žáci možnost podívat na ukázku práce učitele na výrobku. Při práci učitel používá anglické výrazy, týkající se tématu hodiny - žáci je mají zároveň napsané na tabuli i různě po třídě na kartách. Poté následuje samostatná činnost žáků, ve které se opět objevují prvky anglického jazyka, na které se žáci snaží reagovat.
Závěr
V závěru hodiny žáci své práce vystaví a zhodnotí, jak sebe, tak ostatní. Na zopakování anglických pojmů a slovíček si zahrají hru s kartami: "Najdi slovo - lepidlo atd." Následuje úklid pomůcek, třídy, závěr, rozloučení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
ozdobitdecorate
zajímavýinteresting
kombinovatcombine
zkroutittwist
přitlačitpress down
lepidloglue
lepenígluing
jarospring
květinyflowers
tulipán, tulipánytulip(s)
proutíwicker
květ, květyblossom, blossoms