logo

V pracovním poměru II

I. - úvodní informace
Název:
V pracovním poměru II
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance [ústní ověření - řízený rozhovor na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit náročnější fráze vztahující se k tématu, zopakovat pojmy z minulé hodiny [doplňování anglických výrazů do vět]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, řízený rozhovor, práce se zákoníkem práce
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, internet, zákoník práce

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
společné ústní zopakování učiva z minulé hodiny a také vybraných anglických výrazů z minulé hodiny
Hlavní část
výuka probíhá v češtině, zařazujeme náročnější anglické fráze vztahující se k tématu (předkládáme je žákům také napsány ka kartách)
Závěr
společné ústní zopakování učiva
zopakování anglických frází - žáci doplňují do vět anglická slovíčka - pracují ve dvojicích
zhodnocení hodiny a rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Co o daném povolání víte?What do you know about the job? ikona zvuk
Co ovlivňuje volbu povolání?What influences job selection? ikona zvuk
motivace pro volbu povolánímotivation for job selection ikona zvuk
Jaké povolání byste chtěli vykonávat?What job would you like to have? ikona zvuk
Jakých úspěchů byste chtěli ve svém povolání dosáhnout?What would you like to achieve in your job? ikona zvuk
hlavní motivy při volbě povolánímain motivations when choosing a job ikona zvuk