logo

V pracovním poměru

I. - úvodní informace
Název:
V pracovním poměru
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Veronika Machálková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Pohled do zákníku práce [Práce s pracovním listem ]
  • Každé povolání si žádá své [Diskuze, práce s textem]
Jazykové cíle a ověření:
  • Osvojení vybraných anglických slovíček [Písemně a ústně]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frotální výuka, skupinová práce, práce samostatná s textem a obrázky.
Učební pomůcky:
Pracovní listy

Popis hodiny
Úvod
Práce s pracovním listem. Náhled do zákoníku práce. Osvojení vybraných anglických slovíček.
Hlavní část
Osvojení základních pojmů:
zaměstanec, zaměstnavatel, vznik pracovního poměru, zánik, zkušební doba, pracovní poměr sjednaný na dobou určitou a neurčitou, dohoda o rozvázání pracovního poměru, výpověď. Obsah pracovní smlouvy, BOZP.
Pozitiva a negativa, která přináší různé pracovní pozice.
Závěr
Opakování vybraných anglických slovíček.
Souhrn látky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
platpay ikona zvuk
pracovní smlouvawork contract ikona zvuk
zákoník práceLabour Code ikona zvuk
zaměstnanecemployee ikona zvuk
zaměstnavatelemployer ikona zvuk
výpověďutterance ikona zvuk