logo

Příliš mnoho lidí - příliš mnoho problémů

I. - úvodní informace
Název:
Příliš mnoho lidí - příliš mnoho problémů
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
Jazykové cíle a ověření:
  • opakování pojmů a frází z minulé hodiny [interaktivní pexeso v Hot Potatoes]
  • zařazení nových anglických pojmů vztahujících se k tématu [společné zopakování na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, diskuze, řízený rozhovor, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní pexeso Hot Potatoes, karty s anglickými výrazy pro učitele, karty s anglickými výrazy pro žáky

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
zopakování anglických pojmů z minulých hodin (interaktivní pexeso Hot Potatoes - žáci soutěží ve dvou skupinách)
ústní zopakování učiva z minulých hodin - vybraní žáci
motivační rozhovor
Hlavní část
výuka probíhá v češtině, zařazujeme nové anglické pojmy vztahující se k tématu (ukazujeme žákům napsány na kartách)
Závěr
společné ústní shrnutí učiva
společné zopakování nových anglických výrazů - žáci zvedají karty s anglickými výrazy, karty vyvěsíme na magnetickou tabuli)
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
úcta k lidské osoběrespect to a human being ikona zvuk
láskalove ikona zvuk
lidské vlastnostihuman qualities ikona zvuk
dovednostiskills ikona zvuk
štěstíhappiness ikona zvuk
charakterové vlastnosticharacter features ikona zvuk
chybymistakes ikona zvuk
seberealizaceself-realization ikona zvuk
tvoje vlastní přáníyour own wishes ikona zvuk
Hledáš na sobě chyby?Do you look for drawbacks in yourself? ikona zvuk
neodstatky a chybydeficiencies and mistakes ikona zvuk