logo

Globální svět

I. - úvodní informace
Název:
Globální svět
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • globalizace, globální problémy [ústní ověření - žák vysvětlí pojmy vztahující se k tématu - globalizace, globální, lokální, globální problém]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadíme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu [žáci vybírají správný anglický překlad k českým pojmům a frázím - interaktivní cvičení Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, řízený rozhovor, společná práce, diskuze
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní cvičení Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
společné ústní shrnutí učiva z minulých hodin
sdělení tématu hodiny - napíšeme česky i anglicky
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
v průběhu hodiny zařazujeme nové anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu, máme je také napsány na tabuli - společně nacvičujeme výslovnost
Závěr
společné ústní zopakování učiva
zopakování nových anglických pojmů a frází - interaktivní cvičení Hot Potatoes - žáci chodí jednotlivě k tabuli a vybírají správný anglický překlad českých pojmů a frází
pokyny k domácí přípravě
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Mezi celosvětové problémy patří globalizace.One global problem is globalization. ikona zvuk
globální problémglobal problem ikona zvuk
zápory globalizacenegatives / cons of globalization ikona zvuk
klady globalizaceposiotives / pros of globalization ikona zvuk
globální problémyglobal issues ikona zvuk
světworld ikona zvuk
globální a lokální problémyglobal and local problems ikona zvuk
globalizaceglobalization ikona zvuk
globální světglobal world ikona zvuk
lokální problémylocal problems ikona zvuk
Připomeňme si, co znamenají slova lokální a globální.Let us revise what the words local and global mean. ikona zvuk
Co si představuješ pod pojmem lokální problém?What do you think a local problem is? ikona zvuk
Co si představuješ pod pojmem globální problém?What do you think a global problem is? ikona zvuk
Uveďte příklady některých lokálních problémů.Give examples of some local problems. ikona zvuk
Globální problémy ohrožují celé lidstvo.Global problems threaten the mankind. ikona zvuk
příčiny globálních problémůcauses of global problems ikona zvuk