logo

Národní hospodářství

I. - úvodní informace
Název:
Národní hospodářství
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Veronika Machálková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Úvod do učiva hospodářství a stát [Ústně a písemně]
  • Vymezení pojmů: potřeba, spotřeba,statky a služby, přírodní zdroje, kapitál, investice [Ústně a písemně]
Jazykové cíle a ověření:
  • Osvojení vybraných anglických slovíček [Doplňování českých a anglických výrazů viz.příloha]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frotální výuka, skupinová práce, práce samostatná s textem a obrázky
Učební pomůcky:
Obrázky, kopírované listy, anglický slovník.

Popis hodiny
Úvod
Úvod do problematiky hospodářství a stát. Zapsání vybraných anglických slovíček a četba.
Hlavní část
Objasnění základních pojmů a práce s pracovním listem ( Potřeba a spotřeba, volný a vzácný statek, služby, výroba, a základní výrobní zdroje, kapitál a investice)
Velkovýroba/malovýroba
Podnikání-definice a oblasti podnikání, podnikatel a jeho pozice na trhu práce.
Peníze, vývoj inflace na trhu.
Úvod do tématu trh (nabídka, poptávka, tržní cena).
Závěr
Opakování probraného učiva. Práce s kartičkami a anglickými slovíčky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
penízemoney ikona zvuk
člověk na trhu prácepeople in the labour market ikona zvuk
podnikatelbusinessperson, entrepreneur ikona zvuk
trh prácelabour market ikona zvuk
kapitálcapital ikona zvuk
tržní cenamarket price ikona zvuk
nabídkasupply ikona zvuk
peníze hotovostní, peníze bezhotovostnícash, non-cash ikona zvuk
zvyšující se spotřebaincreasing consumption ikona zvuk
spotřeba statků a služebconsumption of material possessions and services ikona zvuk
poptávkademand ikona zvuk
inflaceinflation ikona zvuk