logo

Životní perspektivy

I. - úvodní informace
Název:
Životní perspektivy
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Veronika Machálková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Životní aspirace,cíle, plánování života [Diskuze]
  • Morální profil člověka [Skupinová diskuze]
  • Způsob dosahování [Rozhovor]
Jazykové cíle a ověření:
  • Výběr základních anglických slovíček [Formou přiřazování slovíček]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad
  • Individuální práce
  • Diskuze
Učební pomůcky:
Anglický slovník, kopírované listy

Popis hodiny
Úvod
Četba textu: ukázka od T.G. Masaryka. Uvedení do problematiky. Vybraná anglická slovíčka žáci přečtou jednotlivě, která neznají zapíší do sešitu.
Hlavní část
Definovat pojmy a zamyslet se nad nimi: životní aspirace, životní ambice, životní cíle, životní profil člověka.
Způsob jakým člověk je schopen realizaci svých ideálů, zda porušuje mravní zásady a právní normy.
Práce ve dvojicích každý má stanovit po ukončení základního vzdělání svůj idealizovaný profil, jakým by rád směřoval, co proto musí udělat, jaké má možnosti, jestli ho ovlivňují vnitřní či vnější okolnosti. Co také hraje v roli každého člověka, aby dosáhl svých ideálů.

Závěr
Opakování vybraných anglických slovíček, Četba vytvořených prací.
Shrnutí učitelem.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rodinafamily ikona zvuk
morálkamorality ikona zvuk
vysoká školauniversity ikona zvuk
sebevědomíself-confidence ikona zvuk
cíle a aspiracegoals and aspirations ikona zvuk
moje vlastní budoucnostmy own future ikona zvuk
Jakého vzdělání můžete dosáhnout?What education can you acquire? ikona zvuk
svoboda přijímat a rozšiřovat informacifreedom in receiving and speading of information ikona zvuk
středoškolské vzdělánísecondary education ikona zvuk
vysokoškolské vzděláníuniversity education ikona zvuk
ideál, ideályideal, ideals ikona zvuk
touha po osamostatnění selonging to become independent ikona zvuk
prostředek, prostředky (k dosažení cíle)a means, means ikona zvuk