logo

Hospodaření III

I. - úvodní informace
Název:
Hospodaření III
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • státní rozpočet [ústní ověření - žák objasní základní termíny]
Jazykové cíle a ověření:
  • opakování pojmů a frází vztahujících se k hospodářství [interaktivní test Hot Potatoes]
  • zařadíme další nové anglické pojmy vztahující se k tématu [ústní ověření]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, řízený rozhovor, diskuze, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, powerpointová prezentace, interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny česky i anglicky
zopakování učiva z minulých hodin a anglických výrazů k tématu (interaktivní test na anglická slovíčka - zároveň opakujeme učivo)
sdělení cíle hodiny - zařadíme další nové anglické výrazy k tématu (píšeme je anglicky i česky na tabuli)
Hlavní část
výuka probíhá v češtině, zařadíme další anglické výrazy a fráze vztahující se k tématu (píšeme také anglicky i česky na tabuli)
Závěr
společné ústní shrnutí učiva
zápis učiva
společné ústní zopakování nových anglických výrazů a frází

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
financefinance ikona zvuk
daň z přidané hodnotyvalue added tax ikona zvuk poznamka
plánplan ikona zvuk
odvětví ekonomikya branch of economy, branches of economy ikona zvuk
výrobní a nevýrobní průmyslová odvětvíproductive and non-productive branches of industry ikona zvuk
poslanecká sněmovnaHouse of Commons ikona zvuk
daňtax ikona zvuk
daňové přiznánítax return ikona zvuk poznamka