logo

Globální problémy lidstva

I. - úvodní informace
Název:
Globální problémy lidstva
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Veronika Machálková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Chápe závažnost globálních problémů lidstva, diskutuje o nich s ostatními žáky [Formou testu a skupinové práce]
  • Je veden k vzájemné pomoci a solidaritě humanitárních organizací [Diskuze ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučí se vybraná anglická slovíčka z hodiny [Písemně a ústně]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Je si vědom globálních problemů světa, zaujímá k problematice postoj adekvátní svému věku
  • Je veden k vzájemné pomoci a solidaritě
Učební pomůcky:
Novinové články, sešit, kopírované listy k problematice. Anglické karty

Popis hodiny
Úvod
Každý žák do sešitu napíše co si představuje pod pojmem globální problémy lidstva, uvede deset příkladů. Učitel vyvolává žáky a píše pojmy na tabuli. Snaží žáky vést k dalším oblastem, které ještě nezazněli. Společně s žáky vytvoří definici.
Hlavní část
Rozdělení globálních problémů lidstva do tří skupin (intersociální, ekosociální, antroposociální). Studenti jsou rozděleni do skupin, každá skupina dostane nakopírované materiály týkající se oblasti globálních problémů lidstva. Podle zadaných kritérií plní úkoly. Pracuje s pracovními listy, nakopírovanými materiály. Závěrečná prezentace třídě.
Závěr
Uvědomění žáků, že tyto problémy se týkají nejen přítomnosti ale hlavně mají dopad na budoucnost. Jak se i žáci mohou podílet.
Zopakování naučených anglických slovíček formou ústní a písemné.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
znečištění ovzdušípollution of air ikona zvuk
terorismusterrorism ikona zvuk
znečištění oceánůpollution of oceans ikona zvuk
ekologické škodyenvironmental damage ikona zvuk
globální problémyglobal issues ikona zvuk
přelidněníoverpopulation ikona zvuk
Globální problémy ohrožují celé lidstvo.Global problems threaten the mankind. ikona zvuk
chudobapoverty ikona zvuk