logo

Člověk a lidská práva

I. - úvodní informace
Název:
Člověk a lidská práva
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Veronika Machálková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • O lidských právech [Ústně a písemně]
  • Dokumenty zajišťující lidská práva [Ústně a písemně]
Jazykové cíle a ověření:
  • Vybraná anglická slovíčka ze základních kapitol [Písemně]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frotální výuka, skupinová práce, práce samostatná s textem a obrázky
Učební pomůcky:
Dokumenty zajišťující lidská práva, anglický slovník

Popis hodiny
Úvod
Opakovaná naučených vybraných anglických slovíček z předchozí hodiny. Žáci opakují probranou látku a vyjmenují dokumenty, zajišťující základní lidská práva
Hlavní část
Opakování dokumentů, které nám zaručují základní lidská práva.
Vymezení specifických lidských práv pro skupinu lidí, kteří jsou více ohroženy a jejich práva potřeba více chránit (děti, národnostní menšiny, handicapované, uprchlíky atd..)
Vysvětlení pojmů: xenofobie, rasismus, antisemitismus, diskriminace
Postihy za porušování lidských práv (věkové vymezení do 12let, 12-15let, 15-18 let, od 18let. Vysvětlení pojmů: ústavní výchova, ochranná výchova, diagnostický ústav.
Závěr
Opakování látky. Souhrn anglických slovíček, formou křížovky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
svobodafreedom ikona zvuk
lidská právahuman rights ikona zvuk
lidská práva nezadatelnáinalienable human rights ikona zvuk
lidská práva nezcizitelnáindefeasible human rights ikona zvuk
lidská práva nezměnitelnáunalterable human rights ikona zvuk
lidská práva nezrušitelnáirrevocable human rights ikona zvuk