logo

Spravedlnost je složitá věc

I. - úvodní informace
Název:
Spravedlnost je složitá věc
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vytvořit si představu o spravedlivém soudním jednání a vynesení rozsudku. [Na konci hodiny, pokud žáci dojdou ke správnému výsledku.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Odpovídající slovní anglická zásoba pro CLIL. [Na konci hodiny spolu s vynesením " rozsudku".]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Na skutečném soudním případu , všechny polehčující a přitěžující okolnosti, každý zvažuje samostatně, společně pomocí řízeného rozhovoru, samostatného rozhodnutí po shrnutí všech informací.
Učební pomůcky:
Učebnic OV Fraus pro osmý ročník, sešit, interaktivní tabule se třemi možnostmi rozsudku, slovní zásoba CLIL na doplnění.

Popis hodiny
Úvod
Referát o složení soudního senátu / opakování učiva/, žáci zárověň sledují v učebnici obrázek soudního senátu, co má kdo při jednání za úkol.
Na interaktivní tabuli promítnuta slovní zásoba CLIL, doplňují si průběžně.
Hlavní část
Sešity - dvě kolonky - polehčují okolnosti a přitěžující okolnosti, dělají si čárky, kam která informace patří, popř. si píší poznámku, na co se chtějí obžalovaného zeptat.
Vyučující řekne úvodní část příběhu / anonymní podklady skutečného soudního jednání/.
Třída je rodělena na skupinu soudců, státních zástupců a obhájců, ale + - si značí všichni, je to hlavně kvůli kladení doplňujících otázek.
Vyučujíci po krocích uvádí další údaje, žáci kladou doplňující otázky.
Příběh středně těžkého ublížení na těle bez trvalých následků u netrestaného člověka.
Promítnout na interaktivní tabuli tři možnosti rozsudku, každý vybere a napíše na papírek číslo, které vybral.
Zhodnotí a sečte se výsledek.
Závěr
Znovu zopakovat, proč soudce vynesl zrovna tento rozsudek. Zopakování ústně slovní zásoby CLIL.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
moc soudníjudicial power ikona zvuk
svobodafreedom ikona zvuk
rovnoprávnostcoequality ikona zvuk
informaceinformation ikona zvuk poznamka
soudcejudge ikona zvuk
Svoboda neznamená dělat si, co chci.Freedom does not mean doing whatever we want. ikona zvuk
spravedlnostjustice ikona zvuk
nespravedlnostinjustice ikona zvuk
trestný čincrime ikona zvuk
přestupekoffence ikona zvuk
rozsudeksentence ikona zvuk
sporcase ikona zvuk
rozhodnutídecision ikona zvuk