logo

Ochrana obyvatel - pokračování

I. - úvodní informace
Název:
Ochrana obyvatel - pokračování
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Doplnit informace a navázat na předcházející hodinu k ochraně obyvatel. [Opět jen dotazy, motto prověří tě život.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Vhodné anglické termíny k ochraně obyvatel. [ Shrnutí poslechem na konci dvouhodinovky.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální a samostatnou prací prohloubit znalosti o první pomoci a těžkých životních situacích, integrovat základní znalosti do praxe.
Učební pomůcky:
DVD Štěstí přeje připraveným / Ministerstvo vnitra, příručka Co dělat / Centrum pro bezpečný stát 2008 /, sešit, příloha CLIL.

Popis hodiny
Úvod
Opakování o čem jsme mluvili minule a důležitá telefoní čísla.
Hlavní část
Klip - autonehoda - rozbor. Stručně zopakovat zásady první pomoci.
Klip - chemická havárie - společný rozbor a řízená diskuse.
Bouře - společný rozbor a řízená diskuse.
Zemětřesení - společný rozbor a řízená diskuse.
Závěr
Shrnutí učiva a zopakování slovní zásoby na tabuli podle ilustrační přílohy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zemětřeseníearthquake ikona zvuk
první pomocfirst aid ikona zvuk
Telefonicky oznamte požár.Report a fire by phone. ikona zvuk
dopravní nehoda, dopravní nehodya traffic accident, traffic accidents ikona zvuk
evakuaceevacuation ikona zvuk
policiepolice ikona zvuk
městská policiemunicipal police ikona zvuk
záplavyflooding ikona zvuk
povodněfloods ikona zvuk
zásady první pomocithe principles of first aid ikona zvuk
Poskytnout první pomoc je povinnost.To provide first aid is a duty. ikona zvuk
vichřicewindstorm ikona zvuk
letní bouřesummer storm ikona zvuk