logo

Příjmy státu

I. - úvodní informace
Název:
Příjmy státu
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • První část příjmových zdrojů státu, úvod k daním. [Na konci další hodiny, po probrání všech zdrojů.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Použití vhodné slovní zásoby, může se hodit při práci v zahraničí. [Na konci další hodiny přiřazováním pojmů, nejdůležitější na nástěnku ve třídění učiva. ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Společnou prací, řízeným rozhovorem a výkladem objasnit na základě znalostí z příjmů v rodině složitější hospodaření státu, samostatnou prací s učebnicí zjistit příjmy a výdaje státního rozpočtu. Zapojit aktivně co nejvíce žáků na základě vlastních po
Učební pomůcky:
Učebnice OV Fraus pro devátý ročník, sešit, tiskopisy různých daňových přiznání z finančního úřadu, interaktivní taule s tabulkou výše jednotlivých daní MF ČR.

Popis hodiny
Úvod
Zahájení hodiny, připomenutí v šešitě, co jsme dělali minule.
Motivace : Různá daňová přiznání - povinnosti dospělých.
Hlavní část
Z učebnice přečíst článek příjmy státu.
V této hodině se zaměřit jen na typy daní.
Společně a postupně zapisovat nejprve na tabuli, potom do sešitu, doplnit anglická slova.
Typ daně, na interaktivní tabuli její výše v %, popřípadě kokrétní údaj/ Např. DPH znají z obchodů.../
Vysvětlení OSVČ, hodně rodičů má živnostenský list./ Nikdy z rodin nechtít kokrétní čísla!/
Vysvětlit pojem nemovitost / něco znají z typů vlastnictví/.
Vysvětlit stručně dědicví a závěť. / Nezacházet do podrobností, žáky to velmi zajímá, ale je v učivu ve vyšším ročníku v sociální oblasti./
Probrat jen daně, ne poplatky a jiné zdroje.
Závěr
Shrnutí učiva, možnost referátů k tématu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
obecní úřadthe municipality office ikona zvuk
zákoníkcode of law ikona zvuk
vypočítatcalculate ikona zvuk
vypočítatcount ikona zvuk
právnická osobacorporate body ikona zvuk
dokumentydocuments ikona zvuk
odborníkexpert ikona zvuk
povinnost, závazekobligation ikona zvuk
zaplatitpay for ikona zvuk
penízemoney ikona zvuk
písemněin writing ikona zvuk
procentaper cent / percentages ikona zvuk
danětaxes ikona zvuk
vyplnitfill in ikona zvuk
daně státutaxes ikona zvuk
poplatkyfees ikona zvuk
daňové přiznánítax return ikona zvuk