logo

Majetek - motivační hodina k ekonomice

I. - úvodní informace
Název:
Majetek - motivační hodina k ekonomice
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Objasnění pojmu majetek a ekonomika, řazení hodnoty. [Opakování na konci hodiny, co si kdo zapamatoval. Poměrně velká úspěšnost, pamatovali si předměty a souvislost mezi vývojem výroby věcí a rozvojem schopností člověka.]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Přiřadit aglická slova k českým výrazům a jejich používání ve sdělovacích prostředcích. [Na koci hodiny společně se zvukovou nahrávkou z databáze CLIL.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Řazení věcí podle vývoje, pochopení důležitosti výroby pro rozvoj člověka, objevů a existence pomocí výkladu, smyslového vnímán a řízeného rozhovoru.
Učební pomůcky:
Pazourkový nůž, stříbrná mince, nějaká potravina, kniha, obal od léku, mobil, nebo něco podobného, učebnice OV Fraus, šešit, interaktivní tabule, anglická slovíčka na větších kartách

Popis hodiny
Úvod
Rozložení věcí na stole, čím jsou pro člověka důležité, v jakých situacích a kde. Seřadit podle historické doby.
Hlavní část
Jak člověk věci vyrábí, v čem mu pomáhají.
V učebnici pojmy věc, majetek, výrobek, zboží, obchod, hospodářství, tržní ekonomika.
Zápis do sešitu i s anglickými překlady z magnetické tabule.
Různé životní siuace a věc, která je v ní nejdůležitější / např. pustý ostrov - nůž, těžká nemoc - lék,
volání o pomoc - mobil,... situace a odpovědi vymýšlí žáci./
Základní lidské právo na život, abychom věci mohli užít, vztahy a city za peníze nekoupíme.
Jak výroba věcí ovlivňuje společnost a životní prostředí.


Závěr
Článek z novin na interaktivní tabuli / z ekonomiky/ hledají v něm probrané pojmy a přiřazují aglické výrazy, opakování výslovnosti podle nahrávek z databáze CLIL.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
obchodtrade ikona zvuk
surovina, surovinya raw material, raw materials ikona zvuk
zbožígoods ikona zvuk poznamka
hodnotavalue ikona zvuk
hodnota věcí obchodní commercial value ikona zvuk
hodnota osobních věcíthe value of personal things ikona zvuk
tržní ekonomikamarket economy ikona zvuk
majetekproperty ikona zvuk
výrobek, výrobkya product, products ikona zvuk
statky a službygoods and services ikona zvuk
věcthing ikona zvuk
hospodářstvíeconomy ikona zvuk
tržištěmarket place ikona zvuk