logo

Volný čas

I. - úvodní informace
Název:
Volný čas
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Dagmar Kachlířová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vyjmenovat vybrané druhy trávení volného času [žák vyjmenovává druhy trávení volného času - rozhovor ve dvojicích]
  • znát způsoby odpočívání [způsoby odpočívání dokáže žák samostatně vyjmenovat, zapsat do sešitu]
  • popsat své koníčky [žák hovoří nebo samostatně píše do sešitu o svém koníčku]
Jazykové cíle a ověření:
  • umět vyjmenovat některé druhy trávení volného času anglicky [žák přiřadí k obrázku anglický výraz, umí ho říct v AJ]
  • znát v angličtině výraz odpočívat [žák řekne anglicky daný výraz - při zkoušení, při rozhovoru se spolužákem]
  • popsat svůj koníček v angličtině [žák dokáže v AJ krátce říct pár vět o svém koníčku]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • rozhovor
  • práce ve dvojicích
  • práce s textem
Učební pomůcky:
pracovní listy, obrázky a anglická slova na přiřazování

Popis hodiny
Úvod
Anglický pozdrav se žáky.
Seznámení s cílem hodiny a s její náplní.
Motivace žáků - prezentace s různými druhy trávení volného času.
Hlavní část
Výuka probíhá v českém jazyce. Žáci jsou seznámeni s různými druhy trávení volného času. Žáci vyjmenují své koníčky. Ve dvojicích vedou žáci rozhovor o svých koníčcích, co rádi dělají. K obrázkům s vybranými druhy trávení volného času přiřazují žáci ve dvojicích karty s anglickými slovy. Žáci jsou seznámeni s pojmem odpočinek - i aktivní. Žáci se v průběhu hodiny naučí anglicky vyjmenovat vybrané druhy koníčků. Žáci vypracují pracovní listy o volném čase - spojí čarou i anglický výraz.
Závěr
Zhodnocení hodiny.
Zopakování naučených anglických výrazů - s pomocí karet s anglickými výrazy.
Anglický pozdrav na rozloučenou.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Hraji fotbal.I am playing football. ikona zvuk poznamka
Petr hraje fotbal.... is playing football. ikona zvuk poznamka
Já hraji na kytaru.I play the guitar. ikona zvuk poznamka
Jana hraje na kytaru.Jane plays the guitar. ikona zvuk poznamka
Máme rádi hudbu.We like music. ikona zvuk
Jdu do přírody.I am going to the country. ikona zvuk
Jdu plavat.I am going swimming. ikona zvuk
Máme rádi fotbal.We like football. ikona zvuk
Jezdím na kole.I ride a bike. ikona zvuk poznamka
Odpočíváme.We are having a rest. ikona zvuk poznamka
Dobrý den, žáci!Good morning, pupils! ikona zvuk poznamka
Na shledanou.Goodbye. ikona zvuk