logo

Občanství ČR

I. - úvodní informace
Název:
Občanství ČR
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Veronika Machálková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Státní občanství/národnost [Ústně a písemně]
  • Povinnosti a práva občana ČR [Ústně a písemně]
  • Vlastenectví [Ústně a písemně]
Jazykové cíle a ověření:
  • Osvojení vybraných anglických slovíček k tématu [ Formou přiřazování slovíček - viz. příloha]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, frontální výuka
  • Práce s textem
  • Diskuze
Učební pomůcky:
Anglický slovník, kopírované karty, kopírované listy.

Popis hodiny
Úvod
Ukázka z ústavy ČR čl.12 (Nabývání a pozbývání státního občanství ČR, nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství)
Vybraná anglická slovíčka jsou napsána na tabuli, žák přečte a popřípadě zapíše do sešitu.
Hlavní část
Rozlišení pojmů: národnost/státní občanství, Vlast-vlastenectví.
Vznik státního občanství a podmínky pro splnění, občanský slib.
Výhody spojené se státním občanství a povinnosti občana státu.
Práce s ukázkami proč lidé opouští svoji rodnou zemi, vysvětlení pojmů: uprchlík, imigrant, emigrant, nelegální imigrant,emigrace, exil,azyl, repatriace.
Závěr
Opakování vybraných anglických slovíček. Shrnutí učiva.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
občancitizen ikona zvuk
státní občanstvícitizenship ikona zvuk
Ústava České republikyConstitution of the Czech Republic ikona zvuk
emigraceemigration ikona zvuk
vyhnanstvíexile ikona zvuk
občanský průkazID card ikona zvuk
přistěhovalec, přistěhovalcian immigrant, immigrants ikona zvuk
občanská právacivil rights ikona zvuk
azylové domyasylum houses ikona zvuk
občan státuresident ikona zvuk
azylasylum ikona zvuk
naše vlastour country ikona zvuk
uprchlíkrefugee ikona zvuk
ilegální přistěhovalec, ilegální přistěhovalcian illegal immigrant, illegal immigrants ikona zvuk
přistěhovalectvíimmigration ikona zvuk