logo

Početní operace s mocninami I

I. - úvodní informace
Název:
Početní operace s mocninami I
Předmět:
Matematika
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Provádí početní operace s mocninami. [žák dokáže objasnit příslušné pojmy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s anglickými výrazy k tomuto tématu [ústní ověřování, opakování]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce s využitím dataprojektoru; prezentace na interaktivní tabuli
Učební pomůcky:
dataprojektor, interaktivní tabule, učebnice, sešity

Popis hodiny
Úvod
Organizační záležitosti - česky, podstatné výrazy i anglicky.
Obecné pokyny anglicky.
Hlavní část
Výuka probíhá česky, podstatné výrazy i anglicky.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, provádějí nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky.
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Zdůvodni odpověď.Explain your answer. ikona zvuk
Vypočítej druhou mocninu.square ikona zvuk
mocniny velkých a malých číselPowers of big and small numbers. ikona zvuk
Urči druhou mocninu.Determine the square (power). ikona zvuk
druhá mocnina z tabulekSquare root from the tables. ikona zvuk
Urči pomocí tabulek druhé mocniny čísel.Find the cubes of numbers, using the tables. ikona zvuk poznamka
mocninapower ikona zvuk
Druhá mocnina čísla je vždy nezáporná.The square power of a number is always non-negative. ikona zvuk
Zdůvodni.Justify. ikona zvuk
druhá mocnina číslathe square of a number ikona zvuk