logo

Číselné výrazy I

I. - úvodní informace
Název:
Číselné výrazy I
Předmět:
Matematika
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • umí pracovat s číselným výrazem [samostatná práce pod dohledem učitele - počítání zpaměti]
  • výpočet hodnoty výrazu [ověřování výpočtů pod vedením učitele]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s anglickými výrazy k tomuto tématu [ústní ověřování anglických výrazů, opakování, fonetická nápodoba během hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce s využitím dataprojektoru
Učební pomůcky:
dataprojektor, učebnice, sešity, notebook

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do TK).
Seznámení s cílem hodiny, česky, anglicky - obecné pokyny.
Hlavní část
Výuka v češtině, české pojmy doplňovány anglickými výrazy.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, provádějí nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby vztahující se k probíranému učivu; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Krátké procvičení na přiřazování anglických výrazů k českým pojmům.
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
stranaside ikona zvuk
téma dnešní hodinytopic of today's class ikona zvuk
výrazy s proměnnouexpressions with a variable ikona zvuk
hodnota výrazuvalue of an expression ikona zvuk
číselný výraznumeric(al) expression ikona zvuk
výraz opačnýan opposite expression ikona zvuk
výpočetcalculation ikona zvuk
číselné výrazynumerical expressions ikona zvuk
Zapište si výpočet do sešitu.Write down the calculation into your notebooks. ikona zvuk
číselná hodnota výrazunumerical value of an expression ikona zvuk
výpočet mocninycalculation of a power ikona zvuk