logo

Délka kružnice

I. - úvodní informace
Název:
Délka kružnice
Předmět:
Matematika
Autor:
Milan Matys
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zopakovat, co znamenají základní pojmy - poloměr, průměr, kruh, kružnice. [Procvičováním zjistit, zda žáci pochopili základní pojmy.]
  • Seznámit se se vzorcem pro obvod kruhu. [Ověření pomocí samostatné práce žáků a průběžné kontroly učitelem.]
  • Vědět, co je Ludolfovo číslo - velikost. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit se s novými anglickými výrazy. [Využití notebooku s audio odkazy.]
  • Při opakování naučené látky používat anglická slovíčka. [Ústní ověřování, krátký test.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výklad s využitím nástěnných obrazů.
  • Při řízeném rozhovoru používat vybraná anglická slovíčka (věty).
Učební pomůcky:
učebnice, nástěnné obrazy, sešit, tužka, kružítko, pravítko (trojúhelník), notebook

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky.
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v českém jazyce.
Vybrané pojmy a věty jsou napsány na tabuli společně s fonetickým přepisem a českým překladem.
Žáci společně se učí výslovnosti jednotlivých slovíček společným opakováním.
Žáci rýsují kružnice dle zadání v učebnici a podle vzorečku vypočítávají jejich délky.
Závěr
Kontrola na zapamatování si anglických slovíček a vět pomocí řízeného rozhovoru a krátkým testem.
Zhodnocení hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
poloměrradius ikona zvuk
Rozumí všichni textu?Does everybody understand the text? ikona zvuk
kružítkocompass(es) ikona zvuk
trojúhelník (s ryskou)set square ikona zvuk poznamka
pomůcky na rýsovánídrafting aids ikona zvuk
milimetrmillimetre ikona zvuk
dosaditsubstitute ikona zvuk
kruh, kruhycircle, circles ikona zvuk
délkalength ikona zvuk
Vypočítej obvod kruhu.Calculate the circumference of a circle. ikona zvuk
centimetrcentimetre ikona zvuk poznamka
decimetrdecimetre ikona zvuk poznamka
metrmetre / meter ikona zvuk poznamka
Dobrý den, posaďte se.Good morning, sit down. ikona zvuk poznamka
Opiš kolem bodu kružniciCircumscribe a circle around the point. ikona zvuk
poloměr kružniceradius of a circle ikona zvuk
sestrojit kružniciconstruct a circle ikona zvuk
střed kružnicecentre of a circle ikona zvuk
změřit pomocí pravítkameasure with a ruler ikona zvuk
Narýsuj kružnici.Draft a circle. ikona zvuk