logo

Rovinné obrazce

I. - úvodní informace
Název:
Rovinné obrazce
Předmět:
Matematika
Autor:
Milan Matys
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zopakovat učivo o trojúhelnících. [Pomocí řízených otázek.]
  • Seznámit žáky se zákonitostmi čtyřúhelníků - (jen rovnoběžníků). [Výklad spojený s ukázkami na názorných obrazech.]
  • Umět narýsovat tyto obrazce a vypočítat jejich obvody. [Samostatná práce - řešení zadaných úkolů žáky - průběžná kontrola vyučujícím.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s anglickými výrazy. [Užití kartiček s anglickými a českými výrazy při výkladu nové látky.]
  • Užívat naučené anglické výrazy. [Krátké vyzkoušení žáků.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka zaměřená na konstrukci a na zákonitosti výše uvedených obrazců s využitím nástěnných obrazů
Učební pomůcky:
nástěnné obrazy, kartičky s anglickými slovíčky, magnetky, učebnice, sešit, trojúhelníky, kružítko, tužka

Popis hodiny
Úvod
Anglický pozdrav.
Seznámení s cílem hodiny.
Seznámení s anglickými výrazy napsanými na tabuli.
Hlavní část
Výuka probíhá v českém jazyce.
Při výkladu nové látky jsou průběžně přiřazována anglická slovíčka napsaná na kartičkách.
Učivo je zaměřeno na konstrukci a výpočty obvodů rovinných obrazců.
Samostatná práce dle příkladů z učebnice na procvičení nové látky.
Závěr
Krátké zopakování a vyzkoušení nových anglických slovíček.
Zhodnocení hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
trojúhelníktriangle ikona zvuk
čtyřúhelníkquadrangle ikona zvuk
změřit úsečkumeasure the segment of line ikona zvuk
Narýsuj úhly (60°, 30°).Draw the angles (60°, 30°). ikona zvuk
Změř úhly.Measure the angles. ikona zvuk
vrcholvertex ikona zvuk
pravý úhelright angle ikona zvuk
Sestroj trojúhelník.Construct a triangle. ikona zvuk
obdélníkrectangle ikona zvuk
Úhly mají stejnou velikost.The angles have the same size. ikona zvuk