logo

Kvadratická funkce

I. - úvodní informace
Název:
Kvadratická funkce
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s uvedenou látkou [dotazováním při společné práci]
  • Sestavení tabulky, grafu a určení vlastností [společným procvičováním u tabule]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty se souvisejícími pojmy v AJ [dotazováním na anglické pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • debata
Učební pomůcky:
barevné fixy
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Kvadratická funce, úvod, tabulka, graf, proč se nazývá kvadratická?
Pojmy v AJ, zopakování pojmů
Hlavní část
Sestavování grafů dle tabulky
Odvození obecných závěrů
Určování vlastností
Závěr
Samostatný úkol
Shrnutí hodiny - poznatky o kvadratické funkci, související pojmy v AJ

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
základní vlastnosti (například látky)basic properties ikona zvuk
definiční obordomain of definition ikona zvuk
obor funkčních hodnotrange of functional values ikona zvuk
parabolaparabola ikona zvuk
Funkce je klesající na intervalu...The function is decreasing on the interval ... ikona zvuk
Funkce je omezená zdola.the function is limited from below ikona zvuk
Funkce je omezená shora.the function is bounded from above ikona zvuk
Funkce je rostoucí na intervalu...the function is increasing on an interval ikona zvuk
Grafem kvadratické funkce je křivka, která se nazývá parabola.The graph of a quadratic function is a curve called parabola. ikona zvuk
křivka, parabola, mocninacurve, parabola, power ikona zvuk
kvadratická funkcequadratic function ikona zvuk
Ve kterém intervalu je funkce f rostoucí?In which interval is the function f increasing? ikona zvuk