logo

Kvadratická rovnice - úplná

I. - úvodní informace
Název:
Kvadratická rovnice - úplná
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 18
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit studenty vyřešit úplnou kvadratickou rovnici [při společném procvičování u tabule]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícími pojmy [dotazováním u tabule při řešení příkladů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • společné procvičování
Učební pomůcky:
učebnice
barevné fixy

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Co už víme o kvadratické rovnici?
Hlavní část
Jak řešit kvadratickou rovnici úplnou
Pojmy v AJ
Společné procvičování u tabule, dotazování na anglické pojmy, které lze použít při řešení příkladu
Závěr
Samostatná práce
Shrnutí hodiny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
nulazero ikona zvuk
proměnnávariable ikona zvuk
rovniceequation ikona zvuk
koeficientcoefficient ikona zvuk
kvadratická rovnicequadratic equation ikona zvuk
úplná kvadratická rovnicecomplete quadratic equation ikona zvuk
neúplná kvadratická rovniceincomplete quadratic equation ikona zvuk
hodnotavalue ikona zvuk
Ukážeme si několik způsobů řešení.We will present several methods of solution. ikona zvuk
kořen rovniceequation root ikona zvuk
Pomocí vzorců s diskriminantem řešte rovnici.Solve the equation using formulae with the discriminant. ikona zvuk
početnumber ikona zvuk
levá strana rovniceleft-hand side of an equation ikona zvuk
pravá strana rovniceright-hand side of an equation ikona zvuk
řešení rovnicesolution to an equation ikona zvuk
výpočetcalculation ikona zvuk
Kolik kořenů má rovnice?How many roots does the equation have? ikona zvuk
Některé rovnice nemají žádný kořen.Some equations don't have any root. ikona zvuk
výměna levé a pravé strany rovniceswap of the left and the right side(s) of an equation ikona zvuk
Zkontrolujte řešení jeho dosazením zpět do původní rovnice.Check the solution by substituting it back into the original equation. ikona zvuk