logo

Kvadratická rovnice - neúplná

I. - úvodní informace
Název:
Kvadratická rovnice - neúplná
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit studenty řešit neúplnou kvadratickou rovnici [při společném procvičování u tabule]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícími pojmy v AJ [dotazováním u výpočtů vzorových příkladů na tabuli]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • společné procvičování
Učební pomůcky:
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Co víme o lineární rovnici?
Jak bude vypadat kvadratická rovnice?
Rozdělení kvadratických rovnic
Hlavní část
Kvadratická rovnice neúplná: druhy a řešení
Pojmy v AJ
Procvičování příkladů u tabule, procvičování anglických pojmů
Závěr
Shrnutí hodiny - postupy řešení a anglických pojmů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
druhá odmocninasquare root ikona zvuk
proměnnávariable ikona zvuk
rovniceequation ikona zvuk
koeficientcoefficient ikona zvuk
Rovnice nemá žádný kořen.The equation has no root. ikona zvuk
kvadratická rovnicequadratic equation ikona zvuk
neúplná kvadratická rovniceincomplete quadratic equation ikona zvuk
kořen rovniceequation root ikona zvuk
druhá mocnina číslathe square of a number ikona zvuk
levá strana rovniceleft-hand side of an equation ikona zvuk
pravá strana rovniceright-hand side of an equation ikona zvuk
řešení rovnicesolution to an equation ikona zvuk
Zdůvodněte, proč tato rovnice nemá žádné řešení.Explain why the equation does not have a solution. ikona zvuk
Kolik kořenů má rovnice?How many roots does the equation have? ikona zvuk