logo

Násobení a dělení lomených výrazů

I. - úvodní informace
Název:
Násobení a dělení lomených výrazů
Předmět:
Matematika
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • násobení a dělení lomených výrazů [opakováním a procvičováním ověřujeme zvládnutí početní operace]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření s využitím interaktivního audio testu (příloha)]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
projektor, notebook, testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
Hlavní část
Výuka matematiky probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
lomený výrazfractional expression ikona zvuk
čitatelnumerator ikona zvuk
vypočítatcalculate ikona zvuk
výrazexpression ikona zvuk
výrazy s proměnnouexpressions with a variable ikona zvuk
číselný výraznumeric(al) expression ikona zvuk
algebraický výraz, algebraické výrazyan algebraic expression, algebraic expressions ikona zvuk
číselné výrazynumerical expressions ikona zvuk
vypočítatcount ikona zvuk
výrazyexpressions ikona zvuk
dělení lomených výrazůdivision of fractional expressions ikona zvuk
podmínky pro čitatelenumerator conditions ikona zvuk