logo

Dělení mnohočlenů

I. - úvodní informace
Název:
Dělení mnohočlenů
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žáci si mají osvojit danou látku a dělení jednočlenem s vyšší mocninou než u dělence [Společným procvičováním u tabule]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty se souvisejícími pojmy v AJ [Opakováním pojmů v AJ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • doplňování pojmů
Učební pomůcky:
tabule, barevné fixy, učebnice, tabulka slovíček

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Seznámení studentů s tématem hodiny
Zopakování získaných znalostí o dělení mnohočlenů
Hlavní část
Dělení mnohočlenů jednočlenem s vyšší mocninou než je u dělence, význam záporné mocniny, lomený výraz
Pojmy v AJ
Opakování pojmů
Doplňování pojmů
Společné procvičování
Samostatný úkol
Závěr
Popis příkladu pomocí pojmů v AJ
Shrnutí hodiny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zlomekfraction ikona zvuk
čitatelnumerator ikona zvuk
jmenovateldenominator ikona zvuk
mnohočlenpolynomial ikona zvuk
stupeň mnohočlenudegree of a polynomial ikona zvuk
mocninapower ikona zvuk
druhá odmocninasquare root ikona zvuk
výsledekresult ikona zvuk
dělení lomených výrazůdivision of fractional expressions ikona zvuk
záporné číslonegative number ikona zvuk
dělenídivision ikona zvuk
dělení jednočlenu jednočlenemdivision of a monomial by a monomial ikona zvuk
dělení mnohočlenu mnohočlenemdivision of a polynomial by a polynomial ikona zvuk
Zkrať zlomek.Reduce the fraction. ikona zvuk