logo

Mnohočleny - násobení

I. - úvodní informace
Název:
Mnohočleny - násobení
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit studenty s pravidly pro násobení mnohočlenů [společným počítáním u tabule]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícími pojmy v AJ [dotazováním se na pojmy v průběhu počítání příkladů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • společné procvičování
Učební pomůcky:
tabule
barevné fixy
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Pravidla pro násobení mnohočlenů konstantou i mnohočlenem
Pojmy v AJ
Doplňovačka
Hlavní část
Společné procvičování
Samostatný úkol
Kontrola samostatného úkolu
Závěr
Shrnutí hodiny a anglických pojmů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
mnohočlenpolynomial ikona zvuk
stupeň mnohočlenudegree of a polynomial ikona zvuk
mocninapower ikona zvuk
výsledekresult ikona zvuk
počítání s mocninamicalculation with powers ikona zvuk
členmember ikona zvuk
absolutní členabsolute term ikona zvuk poznamka
lineární členlinear term ikona zvuk
kvadratický členquadratic term ikona zvuk
mocnina součinupower of a product ikona zvuk
třetí mocninacube power ikona zvuk
součetsum ikona zvuk
násobenímultiplication ikona zvuk
násobení číslemmultiplication by a number ikona zvuk
násobení mnohočlenu jednočlenemmultiplication of a polynomial by a monomial ikona zvuk
násobení mnohočlenu mnohočlenemmultiplication of a polynomial by a polynomial ikona zvuk