logo

Společný násobek

I. - úvodní informace
Název:
Společný násobek
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit studenty s pojmem "společný násobek" [vyvolávání k tabuli]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícími pojmy [dotazováním]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
Učební pomůcky:
tabule, barevné fixy

Popis hodiny
Úvod
pozdrav v angličtině
seznámení s tématem hodiny i v angličtině
Hlavní část
studenti určují násobky čísel
studenti hledají společné násobky dvojic a trojic čísel čísel
studenti se pokoušejí přijít na systém určování nejmenšího společného násobku
na tabuli jsou průběžně napsány pojmy v angličtině
studenti jsou vyvoláváni k tabuli a postup komentují termíny v angličtině
Závěr
samostatná práce, společné ověření výsledků - studenti říkají výsledná čísla v angličtině
zopakování pojmů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
číslonumber ikona zvuk
násobek, násobkya multiple, multiples ikona zvuk
společný násobekcommon multiple ikona zvuk
rozklad na součinresolution to a product ikona zvuk
nejmenší společný násobekleast common multiple ikona zvuk
násobenímultiplication ikona zvuk
prvočísloprime (number) ikona zvuk
rozkladdecomposition ikona zvuk poznamka
rozklad na prvočiniteleprime factorization ikona zvuk
Společný násobek dvou nebo více čísel je takové číslo, které je násobkem každého z těchto čísel.A common multiple of two or more numbers is such a number which is a multiple of each of them, ikona zvuk
Urči nejmenší společný násobek a největší společný dělitel čísel 16 a 12.Find the least common multiple and the biggest common divisor of numbers 16 and 22. ikona zvuk