logo

Sčítání desetinných čísel

I. - úvodní informace
Název:
Sčítání desetinných čísel
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák umí sečíst desetinná čísla. [Samostatná práce pod dohledem učitele.]
  • Žák správně zapisuje desetinná čísla při písemném sčítání. [Samostatná práce pod dohledem učitele.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Samostatné počítání do sešitů.
Učební pomůcky:
počítač
dataprojektor
sešit
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
- sčítání desetinných čísel pomocí číselné osy
- demonstrace správného zápisu při písemném sčítání
- samostatné počítání pod dohledem učitele
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými. Anglické pokyny budou použity k zadání početních úkolů, takže se slovní zásoba procvičí v reálné situaci.
Závěr
Krátké zopakování probraných anglických slovíček pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Počítej nahlas!Count out loud! ikona zvuk
Postavte se.Stand up! ikona zvuk
sčítanecsummand ikona zvuk
Výsledek je správnýThe result is correct. ikona zvuk
Vypočítej to.Calculate it. ikona zvuk
Vypočítej to zpaměti.Calculate it by heart. ikona zvuk
Výsledek zjistěte písemným násobením.Find the result by multiplication using a pen and paper. ikona zvuk
součetsum ikona zvuk
podtrhnout výsledekunderline the result ikona zvuk