logo

Zlomky - sčítání

I. - úvodní informace
Název:
Zlomky - sčítání
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s postupem při sčítání zlomků [společným procvičováním u tabule]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty se souvisejícími pojmy [dotazováním při počítání u tabule]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • společné procvičová ní
  • samostatný úkol
Učební pomůcky:
tabule
barevné fixy
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Zopakování poznatků o zlomcích
Hlavní část
Pravidla pro sčítání zlomků
Pojmy v AJ
Doplňování do tabulky
Společné procvičování u tabule
Závěr
Samostatný úkol
Shrnutí hodiny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Převedeme zlomky na společný jmenovatel.We will adapt the fractions to a common denominator. ikona zvuk
jmenovateldenominator ikona zvuk
výsledekresult ikona zvuk
Výsledek je správnýThe result is correct. ikona zvuk
Zkraťte na základní tvar.Reduce to the primary form. ikona zvuk
Převeď zlomky na zlomky se společným jmenovatelem.Convert fractions into fractions with the common denominator. ikona zvuk
převést na společný jmenovateladjust to the common denominator ikona zvuk
nejmenší společný násobekleast common multiple ikona zvuk
převedení na společného jmenovatelereduce to the common denominator ikona zvuk
sčítáníaddition ikona zvuk
Urči nejmenší společný násobek a největší společný dělitel čísel 16 a 12.Find the least common multiple and the biggest common divisor of numbers 16 and 22. ikona zvuk
společný jmenovatelcommon denominator ikona zvuk