logo

Desetinná čísla

I. - úvodní informace
Název:
Desetinná čísla
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Studenti si osvojí látku "desetinná čísla a početní operace s nimi." [Zakreslování na číselnou osu. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Hlavní pojmy budou napsány celou hodinu čeky i anglicky na tabuli. [Studenti budou muset pojmenovávat po mocí pojmů svou činnost u tabule.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s využitím vhodných náčrtů.
Učební pomůcky:
Barevné fixy, číselná osa.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky.
Téma hodiny napsáno celou hodinu na tabuli v češtině i angličtině .
Hlavní část
Výuka probíhá česky. Hlavní pojmy jsou uváděny anglicky - názorný přehled na tabuli.
Student u tabule se při počítání snaží použít anglické pojmy.
Závěr
Pojmenování hlavních pojmů v češtině i angličtině. Zhodnocení celé hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Porovnej čísla.Compare the numbers. ikona zvuk
přirozená číslanatural numbers ikona zvuk
Uspořádej podle velikosti čísla:Arrange the following numbers according to their size: ikona zvuk
kladná a záporná číslapositive and negative numbers ikona zvuk
Porovnej čísla vzestupně.Compare the numbers in an ascending order. ikona zvuk
Porovnej čísla sestupně.Compare the numbers in a descending order. ikona zvuk
Sečti čísla.Add up the numbers. ikona zvuk
Odečti čísla.Deduct the numbers. ikona zvuk
Vynásob čísla.Multiply the numbers. ikona zvuk
Vyděl čísla.Divide the numbers. ikona zvuk
Zaokrouhli desetinná čísla.Round off the decimal numbers. ikona zvuk
Vyplň tabulku a porovnej čísla v prvním a posledním sloupci.Complete the table and compare the numbers in the first and in the last columns. ikona zvuk
Desetinná čísla odčítáme podobně jako přirozená čísla.Decimal numbers are subtracted a similar way as natural numbers. ikona zvuk