logo

Tělesa - povrch, objem

I. - úvodní informace
Název:
Tělesa - povrch, objem
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s uvedenou látkou [Debata]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty se souvisejícími pojmy [Dotazováním na anglické pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka
  • Debata
Učební pomůcky:
fixy
učebnice
modely těles

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Jaký je rozdíl mezi rovinným útvarem a tělesem?
Jaké druhy těles známe?
Jaký je rozdíl mezi povrchem a objemem tělesa?
Hlavní část
Přehled těles a příslušných vzorců
Pojmy v AJ
Společné procvičování
Závěr
Shrnutí hodiny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
obsaharea ikona zvuk
Kolik vrcholů má čtyřboký jehlan?How many apices does a quadrangular pyramid have? ikona zvuk
váleccylinder ikona zvuk
boční stěna, boční stěnya lateral face, lateral faces ikona zvuk
tělesová úhlopříčkabody diagonal ikona zvuk
objemvolume ikona zvuk
povrchsurface area ikona zvuk
kuželcone ikona zvuk
koulesphere ikona zvuk
Kužel má kruhovou podstavu.A cone has a circular base. ikona zvuk
plášť kuželelateral surface of a cone ikona zvuk
poloměr kouleA radius of a sphere ikona zvuk
střed koulecentre of a sphere ikona zvuk
tělesová výškabody's height ikona zvuk
jehlan čtyřbokýtetrahedral pyramid ikona zvuk
jehlan trojbokýtriangular pyramid ikona zvuk
stěna, stěny (například kvádru)a face, faces ikona zvuk
hranaedge ikona zvuk
jehlanpyramid ikona zvuk
horní stěna kvádruthe top side of a right parallelepiped ikona zvuk
hrana kvádruedge of a parallelepiped ikona zvuk
Kvádr je těleso.A cuboid is a solid object. ikona zvuk
přední a zadní stěnathe front and the back face ikona zvuk
Krychle je těleso.A cube is a solid object. ikona zvuk