logo

Pythagorova věta

I. - úvodní informace
Název:
Pythagorova věta
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit studenty s Pythagorovou větou [samostatná práce]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícími pojmy [dotazováním]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • diskuze o souvislosti grafického významu druhé mocniny
Učební pomůcky:
barevné fixy

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Pravoúhlý trojúhelník a jeho strany
Konstrukce čtverců na nad stranami - odvození závěru
Hlavní část
Znění Pythagorovy věty
Pojmy v AJ
Ověřování výpočtem, zda je trojúhelník pravoúhlý
Závěr
Shrnutí

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
odvěsnaleg (of a right angle) ikona zvuk
pravoúhlý trojúhelníkright-angled triangle ikona zvuk
přeponahypotenuse ikona zvuk
Pythagorova větaPythagorean theorem ikona zvuk
součetsum ikona zvuk
obsah čtvercearea of a square ikona zvuk
Pravoúhlý trojúhelník má právě jeden vnitřní úhel pravý.A right-angled triangle has one right internal angle. ikona zvuk
Vypočti obsahy.Calculate the areas. ikona zvuk
sestrojitconstruct ikona zvuk
Narýsuj čtverec.Draft a square. ikona zvuk