logo

Válec

I. - úvodní informace
Název:
Válec
Předmět:
Matematika
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rotační válec, obrazy válců [procvičováním, opqakováním zjišťujeme, zda se žák orientuje v probírané problematice]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí přílohy s audio odkazy na konci hodiny (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
  • frontální výuka prokládaná otázkami
  • multimediální výuka
Učební pomůcky:
učebnice, sešity, dataprojektor, notebook, testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.


Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
váleccylinder ikona zvuk
válec a jeho síťcylinder and its net ikona zvuk
podstava válcebase of a cylinder ikona zvuk
Kreslíme válec.Let´s draw a cylinder. ikona zvuk
obsah podstavy válcearea of the base of a cylinder ikona zvuk
objem válcevolume of a cylinder ikona zvuk
dolní podstavalower base ikona zvuk
horní podstavaupper base ikona zvuk
podstavabase ikona zvuk
poloměr podstavyradius of a base ikona zvuk
horní a dolní podstavaupper and lower base ikona zvuk
průměr podstavydiameter of a base ikona zvuk