logo

Práce v Excelu II

I. - úvodní informace
Název:
Práce v Excelu II
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • tabulky a jejich formátování [žák dokáže objasnit příslušné pojmy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s dalšími anglickými výrazy k tomuto tématu [ústní ověřování, opakování]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
notebook, dataprojektor, učebnice, sešity, interaktivní testy

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické výrazy.
Přečtení kartiček s uvedením českých a anglických pojmů.

Závěr
Krátký test na přiřazování anglických výrazů k českým termínům.
Společné zopakování základních probraných pojmů v obou jazycích.
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím textu a interaktivních testech.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
otevření sešitu Excelopening an Excel file ikona zvuk
rozdělení okna s dokumentemdocument window organization ikona zvuk
uložení a zavření dokumentusaving and closing the document ikona zvuk
vytvoření prázdného sešitu excelcreating an empty Excel file ikona zvuk
vytvořit tabulky v programu Excelcreate charts in Excel ikona zvuk
zobrazit dokumentdisplay the document. ikona zvuk
způsob zobrazení dokumentuthe way to view the document ikona zvuk
odskok mezi dokumentyjump between documents ikona zvuk
odskok na externí dokumentjump to external document ikona zvuk
program ExcelExcel program ikona zvuk