logo

Vytváření tabulek v programu Word

I. - úvodní informace
Název:
Vytváření tabulek v programu Word
Předmět:
ICT
Autor:
Tomáš Kudlička
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky vytvářet, vformátovat a graficky úpravovat tabulky v programu WORD. [Žáci samostatně vytvoří učitelem zadanou tabulku.]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky základní anglické výrazy na dané téma. [V následujích hodinách žáci překládají a vyslovují výrazy z interaktivního testu v příloze.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální metoda výuky s využitím dataprojektoru, ukázky spojené se samostatnou prací žáků.
Učební pomůcky:
Dataprojektor, program Word nebo Writer.

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s tématem hodiny.
Zapsání základních anglických výrazů do sešitu.
Hlavní část
Vytváření tabulek, změna velikosti a posun tabulky.
Změna šířky sloupců, změna výšky řádků, vkládání a mazání řádků a sloupců.
Zarovnávání textu v buňce tabulky.
Slučování a rozdělování buněk v tabulce.
Změna barvy buněk, změna ohraničení tabulky.
Závěr
Stručné zopakování učiva formou zadávání otázek učitelem, žáci hledají adekvátní příkazy v nabídkách programu.
Stručné zopakování anglické slovní zásoby.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
nadpisheading ikona zvuk
označit sloupechighlight a column ikona zvuk poznamka
řádekline ikona zvuk
vložitinsert ikona zvuk
Přidejte sloupec napravo.Add a column on the right. ikona zvuk
řádekline / row ikona zvuk poznamka
tabulkatable ikona zvuk
tabulka (u textu ap.)table ikona zvuk
Prohlédněme si tento řádek.let's look at this line ikona zvuk
vytvořit tabulkucreate a table ikona zvuk
tabulka bodového ohodnoceníscore table ikona zvuk