logo

Operační systémy pro mobilní telefony

I. - úvodní informace
Název:
Operační systémy pro mobilní telefony
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit se s historií tzv. chytrých telefonů [žák se seznámí s různými operačními systémy mobilních telefonů]
  • diskutovat o vlivu mobilních telefonů na - zdraví, vztahy, životní prostředí [žák vyjmenuje klady i zápory moderních technologií]
Jazykové cíle a ověření:
  • rozšíření slovní zásoby o odbornou angličtinu v IVT - téma "mobile operating system" [vyhledávání méně známých výrazů ve slovnících]
  • vytvořit prezentaci s užitím obrázků a anglických odborných výrazů [přečtení po vyučujícím / spolužákovi]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • motivační ukázka - video prezentující špičkově vybavený "chytrý telefon"
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky (Mobile operating system).
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými - pokud možno i jejich poslech.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické ekvivalenty.
Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Ukázka výsledků jednotlivých žáků - prezentace na téma chytré mobilní telefony.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
mobilní telefony NokiaNokia mobile phones ikona zvuk
nápověda (u počítačového programu)help ikona zvuk
programovací jazykprogramming language ikona zvuk
grafické programygraphical programs ikona zvuk
operační paměťRAM - random access memory ikona zvuk
operační systémoperating system ikona zvuk
komunikační programcommunication program ikona zvuk
Mobil nepatří do hodiny.Mobile phones are prohibited in class. ikona zvuk
displejdisplay ikona zvuk
mobilní telefon, mobilní telefonya mobile phone, mobile phones ikona zvuk