logo

OpenOffice Calc - textové funkce

I. - úvodní informace
Název:
OpenOffice Calc - textové funkce
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat práci s tabulkovým kalkulátorem Calc (OpenOffice.org) [žák se orientuje v programu OO Calc]
  • rozšířit znalosti o pokročilé funkce - textové [žák doplní tabulku o vzorce dle předlohy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu - zadávání vzorců [vypsání na tabuli]
  • pod cvičnou tabulku napsat slovníček pojmů - vzorec = český výraz [orientuje se v textu, případně použije slovník]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • ukázka programu OO Calc, praktické použití některých textových funkcí
  • vypsání slovíček na tabuli - jejich správná výslovnost
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru, OpenOffice Calc

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky (OpenOffice Calc - Text Functions).
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými - pokud možno i jejich poslech.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické ekvivalenty.
Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Ukázka výsledků jednotlivých žáků - vyplněná tabulka se správnými výsledky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
spojitjoin ikona zvuk
příkazcommand ikona zvuk
ohraničeníborders ikona zvuk
sloučit buňkymerge cells ikona zvuk
tabulkatable ikona zvuk
Zapiš do tabulky.Write it in the table. ikona zvuk
Doplňte tabulku.Complete the table. ikona zvuk
tabulka hodnottable of values ikona zvuk
zápis funkcefunction entry ikona zvuk
vzorecformula ikona zvuk poznamka