logo

E-learning

I. - úvodní informace
Název:
E-learning
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit se s moderními způsoby studia [žák uvede klady i zápory používání e-learningu]
  • ukázat e-learningový systém Moodle [žák se orientuje v cvičném kurzu systému Moodle]
Jazykové cíle a ověření:
  • odborná angličtina v IVT - téma e-learning [vypsání na tabuli]
  • na tabuli či do textového dokumentu vypsat anglická slovíčka [žák přečte a přeloží slova na tabuli]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • motivační ukázka - cvičný e-learningový kurz v Moodle
  • přihlášení do systému a zapsání do kurzu
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými - pokud možno i jejich poslech.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické ekvivalenty.
Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Přidělení uživatelských jmen a zadání domácího úkolu na příští hodinu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
závěrečný shrnující úkolfinal summarizing task ikona zvuk
výuka přes internete-learning ikona zvuk
Přečti si pozorně zadání.Read the instructions carefully. ikona zvuk
online a offline komunikaceonline communication, offline communication ikona zvuk
Přečti zadání úkolu.Read the task. ikona zvuk
otázky a úkolyquestions and tasks ikona zvuk
výukateaching / lesson ikona zvuk poznamka
Doplňte cvičení podle zadání.Fill the exercise according to the instructions. ikona zvuk
vyplnit tabulkufill in the table ikona zvuk
Zkuste doplnit správné odpovědi.Try to fill in the right answers. ikona zvuk
doplnit do textu chybějící slovafill in missing words ikona zvuk