logo

SeaMonkey WYSIWYG editor

I. - úvodní informace
Název:
SeaMonkey WYSIWYG editor
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rozšířit znalosti a dovednosti v textovém editoru - uložení v HTML formátu [žák vysvětlí rozdíl mezi textovým dokumentem a webovou stránkou]
  • seznámení s programy pro tvorbu webových stránek [žák ovládá program a využívá jeho funkce]
Jazykové cíle a ověření:
  • rozšíření slovní zásoby o odbornou angličtinu v IVT - téma WYSIWYG [žák dokáže uvést další akronymy - vypsání na tabuli]
  • ukázat oficiální anglické diskuzní fórum a nápovědu [rozumí HTML tagům a ví, k čemu slouží]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • motivační ukázka - jednoduché webové stránky, publikace na internetu
  • představit dostupné programy (přednostně freeware) - např. SeaMonkey
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru, textový a HTML editor

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými - pokud možno i jejich poslech.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické ekvivalenty.
Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Ukázka výsledků jednotlivých žáků - jednoduché webové stránky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Klepni na odkaz.click on the link ikona zvuk
editace textutext editing ikona zvuk
obrázek, obrázkya picture / pictures ikona zvuk
uložit textový dokument v HTML formátusave the text document in HTML format ikona zvuk
Edituj text.Edit the text. ikona zvuk
výsledekresult ikona zvuk
popis textového editorutext editor description ikona zvuk
editace tabulekcharts editing ikona zvuk
vytváření a přenos HTML souborůcreation and transfer of HTML files ikona zvuk
hypertextový odkazhypertext link ikona zvuk