logo

Psaní a úpravy textu ve Wordu

I. - úvodní informace
Název:
Psaní a úpravy textu ve Wordu
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • úpravy textu, režim psaní textu, označení textu, přesouvání, kopírování [ověřujeme, zda se žák orientuje v problematice úprav textového editoru]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [jazykové sprchy v hodině]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítače, dataprojektor, notebook, interaktivní test, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka informatického učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Využití interaktivního testu "Psaní a úpravy textu ve Wordu".
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zkopírování textucopying a text ikona zvuk
vložení textutext insertion ikona zvuk
přidávání textuadding a text ikona zvuk
formátování textutext formatting ikona zvuk
přidání nadpisuaddition of a heading ikona zvuk
přidání textu do textového poleaddition of text into the text field ikona zvuk
vložení textu z jiného souboruinserting text from another file ikona zvuk
automatické formátování textuautomatic text formatting ikona zvuk
výběr textutext selection ikona zvuk
kopírování vzhledu textucopying the format of the text ikona zvuk
úpravy přetaženímchanges made by drawing ikona zvuk poznamka